منو
 صفحه های تصادفی
عبدالرشید بن محمود
آزمایش زاویه بحرانی
واژگان ژنتیک
حکم پیامبر اکرم درباره ارث
مان
تصریح امام جواد و امام هادی بر امامت امام حسن عسگری علیهم السلام
حکیم عمرخیام
اریتم گرهی
برهمکنش ژنتیکی
ذئب «صورت فلکی»
 کاربر Online
656 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 09 آبان 1388 [07:55 ]
  منابع تاریخ اسطوره‌ای و افسانه‌ای ایران
 

قبل ازآن که بخش دوّم تاریخ باستانی ایران راکه تاریخ مدوّن بوده وازروی مدارک انکارناپذیرنوشته شده وازماد آغازمی شود وتاآخر ساسانیان ادامه دارد ، منابع مربوط به تاریخ اسطوره ای ایران را ازنظرشما خوانندگان محترم می گذرانیم که جهت اطلاع بیشتربه آن ها مراجعه کنید.

1. فرهنگ اساطیر وداستان واره ها درادبیات فارسی ، تألیف دکتر محمد جعفر یا حقی انتشارات فرهنگ معاصر ، تهران ، 1388(‌این منبع بهترین مجموعه ایست که دراین باره به زبان به زبان گویا تاکنون منتشرشده ونگارنده ازآن سودجسته است )‌
2. آثار الباقیه عن القرون الخالیه ، ابوریحان بیرونی ، ترجمه اکبرداناسرشت ، تهران‌، ابن سینا ، 1352.
3. آفرینش وتاریخ ، محمد بن طاهر مقدسی ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی ، تهران، بنیاد فرهنگ ایران ، 1349
4. آئین شهریاری درایران (بربنیادشاهنامه فردوسی ) ،‌علی قلی اعتمادمقدم ، تهران ،‌وزارت فرهنگ وهنر، 1350.
5. اساطیر ایران ،‌مهرداد بهار، تهران ، بنیادفرهنگ ایران ،‌1352.
6. الفهرست ، ابن ندیم ، ترجمه محمدرضا تجدد ، تهران ، 1346.
7. ایرالفریچ، بهرام فره وشی ، تهران ،‌دانشگاه تهران ، 1365.
8. تاریخ بلعمی ، ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی به تصحیح محمد تقی بهار وبه کوشش محمد پروین گنابادی ، تهران ، زوار، چاپ دوّم ، 1353.
9. پیامبران وشاهان ( تاریخ پیامبران وشاهان ) ، حمزه اصفهانی ، ترجمه جعفرشعار، تهران ، بنیادفرهنگ ایران ، 1346.
10. تاریخ وفرهنگ ایران ، محمد محمدی ملایری ، تهران (4 جلد) ، توس ، 1379.
11. زندگی ومرگ پهلوانان درشاهنامه ، محمد علی اسلامی ندوشن ، تهران ، انجمن آثار ملی 1348.
12. سیمرغ درقلمروفرهنگ ایران ، علی سلطانی گرد فرامرزی ، تهران ،‌مبتکران ، 1372.
13. شاهنامه فردوسی وفلسفه تاریخ ایران ، مرتضی ثاقب فر، تهران ، نشرقطره‌، 1377.
14. شاهنامه فردوسی باهتمام محمدعلی فروغی وهمکاری حبیب یغمائی ، سخن گستر، تهران ،‌1380.
15. غرراخبار ملوک الفرس وسیرهم ، ثعالبی نیشابوری ، تهران ، افست ، 1341.
16. فرهنگ ایران باستان ، ابراهیم پورداود ، دانشگاه تهران ، تهران ، 1355.
17. فرهنگ نام ها ی اوستا ، هاشم رضی ، تهران ،‌فروهر (سه جلد) ، 1366.
18. کیانیان ، آرتورکریستین سن ، ترجمه ذبیح الله صفا ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، 1343.
19. گاه شماری وجشن های ایران باستان ، هاشم رضی ، تهران ، بهجت ، 1371.
20. زین الاخبار ( تاریخ گردیزی)نوشته گردیزی ، به تصحیح عبدالحی حبیبی ، تهران ، بنیادفرهنگ ایران ، 1347.
21. مروج الذهب ومعادن الجوهر، ابوالحسن مسعودی ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، بنگاه ترجمه ونشرکتاب ، تهران‌، 1344.
22. ایران درعهد باستان درتاریخ اقوام وپادشاهان پیش از اسلام نوشته دکتر محمد جواد مشکور ، انتشارات اشرفی ، تهران ، 1363.
23. قهرمانان ملی ایران ازکاوه آهنگر تایعقوب لیث صفار نوشته عبدالرفیع حقیقت انتشارات کومش ،‌تهران ، 1383.
24. تاریخ ایران از ماد تا پهلوی نوشته حبیب الله شاملوئی ، انتشارات صفی علیشاه ، تهران ، 1347.


  امتیاز: 0.00