منو
 صفحه های تصادفی
تیمورتاش
کروماتوگرافی کاغذی
آزمایش‌های ابراهیم
بیماری دیپلودیا در ذرت
نبوت
حبسیه
عرنه
ضرورت هماهنگی دعا و عمل
دیوسکورید
اثرات بیماری‌زایی مواد شیمیایی
 کاربر Online
298 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 05 آبان 1388 [07:49 ]
  تصویر فیزیکدانان روی اسکناس های رایج
 

تصویر فیزیکدانان روی اسکناس های رایج
خوب است بدانید تصویر بسیاری از فیزیکدانان مشهور روی اسکناسهای رایج برخی کشورها وجود دارد. شاید از همه جالبتر تصویر ابو نصر فارابی روی یکی از اسکناسهای قزاقستان است !

تصویر

لینک مرتبط
http://www2.physics.umd.edu/~redish/Money/

  امتیاز: 0.00