منو
 کاربر Online
1275 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 05 آبان 1388 [07:31 ]
  در آستانه پایان فیزیک!
 

در آستانه پایان فیزیک!

فیزیکدانان طی 150 سال گذشته در جست وجوی «نظریه همه چیز» بودند، یعنی قانون واحدی که بتواند رفتار تمام نیروها و مواد موجود در طبیعت را تفسیر کند. اولین موفقیت در این مسیر در دهه 1980 به دست آمد. در آن زمان جیمز کلرک ماکسول فیزیکدان اسکاتلندی نشان داد که الکتریسیته و مغناطیس جنبه های متفاوتی از یک پدیده واحد یعنی «الکترومغناطیس» هستند.هدف بعدی دانشمندان آن بود که بین این نیرو و سایر نیروها و موادی که این نیروها بر آن اثر می گذارند، ارتباطی برقرار شود. طی سال های متمادی تلاش برای تلفیق نیروی گرانش با این نیرو با شکست مواجه شد. در دهه 1970 دانشمندان دریافتند که اگر ذرات را نه فقط به عنوان نقاط صرف، بلکه به صورت «تارها»های چندبعدی در نظر بگیریم می توان بر این مشکل غلبه کرد. طی بیست سال بعدی این مفهوم عجیب در کانون توجه دانشمندان برای خلق نظریه همه چیز قرار گرفت. امروزه بسیاری بر این باورند که ابرتارها بخشی از یک تئوری کامل تر و عجیب تر با نام تئوری M است. این تئوری بیان می کند که جهان ما و هر چیزی که در آن است را می توان اشیای 11 بعدی توصیف کرد، که این ابعاد، به جز چهارتای آنها، کوچک شده و به اندازه یک اتم در آمده است. هر چند که تئوری M کاملا تایید نشده است، اما به گمان بسیاری از فیزیکدانان بهترین نامزد تئوری پایانی یا تئوری همه چیز مسحوب می شود.

  امتیاز: 0.00