منو
 صفحه های تصادفی
پايگاه داده ها
فندق
فضل بن شاذان
بخشش امام حسین علیه السلام به اعرابی
اثر مایسنر
فلوئور
اقتصاد
نقش ویتامین E در کنترل بیماریها
آثار معماری عصر صفویه
جایگاه زمین شناسی ایران
 کاربر Online
1207 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 05 آبان 1388 [06:41 ]
  رستم و نقش آن درتاریخ اساطیری ایران
 

رستم قهرمان اسطوره ای فرزند زال ملقب به دستان ومادرش رودابه دختر مهراب شاه کابل که بعداً لقب دستان به رستم منتقل گردید. ازآن جایی که جنین داخل شکم رودابه بزرگ بود وتولد اومشکل می نمود ، حکیم فردوسی درباره تولد رستم نکته ای رابیان کرده است زال از سیمرغ که درمیان علوم وفنون زمان حکیم وطبیب حاذقی محسوب می شد ، استمداد کرد وسیمرغ توصیه کرد که ابتدا رودابه را بایستی با داروی بیهوشی که درآن زمان ازشراب کاملاً باید مست نمود وسپس بچه ر ابا جراحی از پهلوی رودابه به بیرون آورد این عمل را « رستمینه »‌باید گفت زیرا درجهان غرب به سزارین معروف است بدلیل آن که سزار قیصر روم ازاین طریق بدنیا آمده است . فردوسی دراین باب از توصیح سیمرغ تا تولد رستم رابه شعر می سراید :‌

نخستین به می ماه را مست کن
دل از بیم واندیشه را پست کن

توبنگر که بینا دل افسون کند
زپهلوی اوبچه بیرون کند

بیامد یکی مؤبد چیره دست
مرآن ماه رخ رابه می مست کرد

واین که چرا نام نوزاد را رستم گذاشتند این است که وقتی نوزاد به دنیا آمد ، رودابه گفت ازاین غم برستم (ازاین دردراحت شدم )‌لذا فردوسی می گوید :‌

بگفتا به رستم غم آمد به سر
نهادند رستمش نام پسر

دلاوری های رستم از عهد منوچهرتاروزگار بهمن فرزند اسفندیارمعروف است .درروزگارکیقباد، کیکاوس وکیخسروازخود دلاوری های زیادی نشان داد ودرحکم سربازوطن بودوهیچ وفت ادعای پادشاهی نکرد ولی فرمانروایان ایران رادرمواقع گرفتاری یاری کرد.رستم هنگامی که درجستجوی اسب خود رخش که دزدیده شده بود به شهر سمنگان رسید .
اوتهمینه دختر پادشاه ان جارابه زنی گرفت وازاین ازدواج سهراب به دنیا آمد که سرانجام دریک نبردتن به تن زمانی که رستم نمی دانست که با فرزند خویش نبردمی کند ، اوراکشت .رستم پس از آن که طی چند نبرد برهفت خوان پیروز شد وتورانی ها را نیز شکست داد .اودوبرادرداشت به نام های « زواره » و« شغاد »‌.زواره درجنگ ها یاوربرادرش بود ولی برادردیگرش شغاداوراکشت .
رستم درتمام آثار ادبیات ایران همواره تآثیر گذاشته است .چنانچه مولوی نام بلند رستم را درکنار نام ولقب علی علیه‌السلام – شیرخدا- نشانده و به این ترتیب ملیت ودین رادرقالبی واحد دیده است اودردیوان شمس می گوید :‌

زین همرهان سست عناصردلم گرفت
شیرخدا ورستم دستانم آرزوست

  امتیاز: 0.00