منو
 صفحه های تصادفی
دانیال نبی
نظر جورج سارتن در رابطه با نارسایی علم به تنهایی
ویژگیهای فقیه جامع الشرایط
خاور میانه سال 1600 تا 1700 میلادی
عرصه های قابل طرح برای پلورالیسم
کلیه
خواص غذایی و درمانی میوه ها
فرهنگ استان خراسان
آگاهی امام علی علیه السلام از فکر خائنانه
سلیمان شاه بن محمد سلجوقی
 کاربر Online
405 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 03 آبان 1388 [12:22 ]
  فریدون که بود ؟
 

فریدون :‌ بنابه روایات باستانی نسب فریدون به جمشید می رسد نام پدرش « آبتین »‌( آتبین ) نوشته شده است که معنی آن» «‌شخص نیکوکار و صاحب گفتارنیک »‌مادرش فرانک نام داشت .درشاهنامه فردوسی فقط آبتین آمده است چنانچه فردوسی گوید:‌
فریدون که بودش پدرآبتین شده تنگ برآبتین برزمین
منوچهری دامغانی درباره اش می گوید:
بازدگرباره مهرماه درآمد جشن فریدون آبتین بدرآمد
در ادبیات اوستائی نام پدر فریدون «آتویه» (Athvia)‌نوشته اند و در ادبیات «ودا» در هنر «آپ تیه» (Aptya) نوشته‌اند. مورخین اسلامی از آبتین به عنوان «اثقیان» ‌یادکرده اند و کتاب‌هائی چون ، تاریخ طبری ،‌آثار الباقیه ، سنی ملوک الارض ، مجمل التواریخ والقصص ، زین الاخبار پدرفریدون را « اشقیان »‌نام نهاده اند . فقط فردوسی ودیگر شعرا از پدر فریدون « آبتین » یادکرده اند . ضحاک ملقب به ماردوش چون روزگار درازی ازپادشاهی اش گذشت ، خواب دید که مردی به نام فریدون براوچیره خواهدشد واورازندانی خواهدنمود.ازاین رو خواب وآرام راازدست داد وچون فرعون که درصدد یافتن موسی برآمده بود ، بدنبال فریدون می‌گشت ، بالاخره فریدون به کمک کاوه ضحاک را شکست داد .علاوه بربلعمی مترجم تاریخ طبری ، ابوریحان بیرونی نیز درآثار الباقیه ، سبب جشن مهرگان را پیروزی فریدون برضحاک می داند . گردیزی صاحب زین الاخبار می نویسد که فریدون مردمان را تشویق کرد که علم طبابت بیاموزند فریدون پادشاهی عادل ودانا وهوشیاربود. خادمان را تشویق وخطاکاران راتنبیه می کرد . کاوه آهنگر را به پاس رهاکردن مردم ایران زمین ازظلم وبیداد ضحاک ، فرماندهی قسمتی از لشکررابه اوداد ونیز حکومت اصفهان رابعداً گرفت . بعدها خاندان کاوه دراصفهان جزء‌خاندان های بزرگ بودند .

  امتیاز: 0.00