منو
 کاربر Online
682 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 03 آبان 1388 [11:22 ]
  فریدون که بود ؟
 

فریدون :‌ بنابه روایات باستانی نسب فریدون به جمشید می رسد نام پدرش « آبتین »‌( آتبین ) نوشته شده است که معنی آن» «‌شخص نیکوکار و صاحب گفتارنیک »‌مادرش فرانک نام داشت .درشاهنامه فردوسی فقط آبتین آمده است چنانچه فردوسی گوید:‌
فریدون که بودش پدرآبتین شده تنگ برآبتین برزمین
منوچهری دامغانی درباره اش می گوید:
بازدگرباره مهرماه درآمد جشن فریدون آبتین بدرآمد
در ادبیات اوستائی نام پدر فریدون «آتویه» (Athvia)‌نوشته اند و در ادبیات «ودا» در هنر «آپ تیه» (Aptya) نوشته‌اند. مورخین اسلامی از آبتین به عنوان «اثقیان» ‌یادکرده اند و کتاب‌هائی چون ، تاریخ طبری ،‌آثار الباقیه ، سنی ملوک الارض ، مجمل التواریخ والقصص ، زین الاخبار پدرفریدون را « اشقیان »‌نام نهاده اند . فقط فردوسی ودیگر شعرا از پدر فریدون « آبتین » یادکرده اند . ضحاک ملقب به ماردوش چون روزگار درازی ازپادشاهی اش گذشت ، خواب دید که مردی به نام فریدون براوچیره خواهدشد واورازندانی خواهدنمود.ازاین رو خواب وآرام راازدست داد وچون فرعون که درصدد یافتن موسی برآمده بود ، بدنبال فریدون می‌گشت ، بالاخره فریدون به کمک کاوه ضحاک را شکست داد .علاوه بربلعمی مترجم تاریخ طبری ، ابوریحان بیرونی نیز درآثار الباقیه ، سبب جشن مهرگان را پیروزی فریدون برضحاک می داند . گردیزی صاحب زین الاخبار می نویسد که فریدون مردمان را تشویق کرد که علم طبابت بیاموزند فریدون پادشاهی عادل ودانا وهوشیاربود. خادمان را تشویق وخطاکاران راتنبیه می کرد . کاوه آهنگر را به پاس رهاکردن مردم ایران زمین ازظلم وبیداد ضحاک ، فرماندهی قسمتی از لشکررابه اوداد ونیز حکومت اصفهان رابعداً گرفت . بعدها خاندان کاوه دراصفهان جزء‌خاندان های بزرگ بودند .

  امتیاز: 0.00