منو
 کاربر Online
1373 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 28 مهر 1388 [05:31 ]
  تهمورث که بود ؟
 

نیرومند وجنگجوی قوی است .درتاریخ های قدیمی دولقب داشت .یکی دیوبند به سبب آن که دیوانی را که از چنگ هوشنگ به کوهها تهمورث ( تهمورس)‌:‌بعدازهوشنگ نوبت پادشاهی به تهمورث رسید . دراوستا نام او «‌تخمواوراپا» (Taxmo- Ourapa) به معنی پناه برده ودوباره به میان آدمیان بازگشته وبه فساد مشغول شده بودند دربند کرد ولقب دیگر او«زیناوند »‌است که به معنی دارنده زین وسلاح .درشاهنامه فردوسی ومتون فارسی دوره اسلامی درباره گسترش تمدن درزمان اونوشته اند . به گفته گردیزی کشف موسیقی وابریشم وعسل رابه وی نسبت داده اند .ضمناً پشم ریسی وبریدن ودوختن جامه را به آدمیان آموخت . چارپایان ، باز وشاهین ویوز را اهلی کرد وزیر دانشمند ونیک رأی او «شیداسب» نیز پادشاه را به نیکی رهنمون می‌گشت به نوشته شاهنامه حکیم فردوسی وقتی دیوان را به زنجیر کشید از او، امان خواستند و بعد نوشتن را به اوآموختند . چنانچه در این دو بیت آمده است .

بنشستن به خسرو بیاموختند
دلش را به دانش برافروختند

بنشستن یکی نه که نزدیک سی
چه رومی چه تازی وچه پارسی

  امتیاز: 0.00