منو
 صفحه های تصادفی
ستارگان سنبله
چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی
چگونه می توان سرعت بازیکن را افزایش داد
درس ماشین های الکتریکی AC
زیبایی شناسی
حساب برداری
دستگاههای استنتاج و روشهای علمی
حقوق عمومی و حقوق خصوصی
شکل طبیعی مایعات
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 کاربر Online
308 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 27 مهر 1388 [05:07 ]
  پیشدادیان چه کسانی بوده‌اند؟
 

‌پیشدادیان ، از فرمانروایانی بودند که به سبب وضع قوانینی که عدل و داد را درجامعه گسترش می‌داد به پیشدادی معروف شدند . اولین آنها «‌کیومرث »‌بود و آخرین آن‌ها گرشاسب نام داشت

  امتیاز: 0.00