منو
 کاربر Online
1498 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 25 مهر 1388 [06:15 ]
  گرم کردن جسمی که حفره دارد
 

اگر جسم جامدی یک حفره داشته باشد ، وقتی دمای جسم افزایش یابد برای اندازه‌ی حفره چه پیش می‌آید؟ یک توهم نادرست این است که اگر جسم منبسط شود ، حفره کوچک می‌شود زیرا ماده به درون حفره منبسط می‌شود. ولی واقعیت مطلب این است که اگر جسم منبسط شود حفره نیز منبسط می‌شود (شکل 1 )

تصویر

همان طور که در بالا بیان کردیم ، وقتی دما تغییر کند هر بعد خطی جسم تغییر می‌کند. اگر قانع نشده‌اید ، به اتم‌های شکل 2 به صورت یک حفره‌ی مکعبی فکر کنید. وقتی جسم منبسط شود ، اتم‌ها از هم دور می‌شوند و اندازه‌ی حفره افزایش می‌یابد. تنها وضعیتی که در آن `حفره` به علت انبساط گرمایی پر می‌شود وقتی است که دو جسم مجزا منبسط شوند و فاصله‌ی بین آن‌ها بسته شود.

تصویر

وقتی این هواپیمای 71 ـ SR در زمین نشسته است (شکل 3) ، صفحه‌های بال آنقدر آزادانه نسبت به هم قرار می‌گیرند که سوخت از بال‌ها به زمین نشست می‌کند. ولی وقتی هواپیما با بیش‌تر از سه برابر سرعت صوت در پرواز است ، اصطکاک هوا صفحه‌ها را آنقدر گرم می‌کند که آن‌ها منبسط می‌شوند و کنار هم قرار گرفتن آن‌ها کامل است. (در پرواز سوخت از دست رفته با سوخت گیری مجدد جبران می‌شود.)

تصویر

  امتیاز: 0.00