منو
 کاربر Online
557 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 25 مهر 1388 [06:59 ]
  آزمایش گالوانی
 

آزمایش گالوانی
گالوانی دانشمند ایتالیایی (1737-1798) ضمن تشریح پای تازه جدا شده ی قورباغه متوجه شد که اگر دو فلز ناهمجنس مانند روی و مس را به عصب ران و ماهیچه ی پای قورباغه وصل کنند، پاهای قورباغه بر اثر جریان بارهای الکتریکی منقبض می شود. گالوانی این پدیده را دلیلی بر وجود « الکتریسیته ی حیوانی » می دانست که درنتیجه فرایندهای حیاتی پای قورباغه تولید شده اند. او می پنداشت که ماهیچه و عصب پای قورباغه همانند نوعی خازن حامل بار الکتریکی، عمل می کنند. هنگامی که به وسیله ی میله های روی و مس )به عنوان صفحه های خازن( اتصال برقرار می گردد تخلیه ی الکتریکی انجام می گیرد و پای قورباغه منقبض می شود.

تصویر

ولتا ( ۱۷۴۵-۱۷۹۸ )هموطن گالوانی و استاد فیزیک نشان داد، جریان برقی که موجب انقباض پای قورباغه شده است پدیده ای
است غیرحیاتی. می توان بدون وجود بدن حیوان فقط با قرار دادن دو فلز ناهمجنس مانند مس و روی در داخل محلول قابل تجزیه
مانند اسید یا نمک به نام الکترولیت جریان برق به دست آورد. بر این اساس پیل ولتا ساخته شده است.
بنا به نظر ولتا، در آزمایش گالوانی، مایع پای قورباغه و لایه ی مرطوب که معمولاً اشیاء فلزی مس و روی را می پوشاند به عنوان
الکترولیت به کار رفته است.
به احترام فعالیت های گالوانی وسیله ی آشکارسازی یا اندازه گیری جریا ن های الکتریکی ضعیف را گالوانومتر می نامند

  امتیاز: 0.00