منو
 صفحه های تصادفی
اومانیسم در ایران
آمنه زیباترین زنان قریش
Meitnerium
انس با قرآن
تاریخچه هیپنوتیزم
بولانژریت
چرخه متابولیسمی فسفر
صفوان جمال
آزمایش اطاق تاریک
توصیه های بهداشتی در ماه رمضان
 کاربر Online
558 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 21 مهر 1388 [10:50 ]
  قاشق های آویزان
 

قاشق های آویزان
یک قاشق سبک و بینی خود را پاک کنید، به قسمت گرد قاشق کمی بدمید و سپس آن را طوری نگه دارید که آن قسمت
مقابل بینی شما قرار گیرد. با تغییر محل قاشق و رها کردن تدریجی آن، چسبندگی قاشق به بینی تان را آزمایش کنید.
وقتی حس کردید قاشق سر جایش باقی می ماند، آن را رها کنید. این دقیقاً همان چیزی است که به دنبالش بودید: قاشق
از بینی شما آویزان می شود. حالا چه کسی می تواند در مقابل شما مقاومت کند؟!
چرا قاشق آویزان می شود؟ چطور دمیدن در آن به آویزان شدنش کمک می کند؟ آیا می توانید قاشق ها را از قسمت های
دیگر صورت خود بیاویزید؟ چه مدت قاشق می تواند از بینی شما آویزان باشد؟

پاسخ. اگر قاشق و بینی شما چرب نباشد، اصطکاک کافی بین قاشق و پوست وجود دارد تا قاشق را در جای خود نگه دارد. قاشق به شرطی پایدار می ماند که مرکز جرم آن در راستای خطّ قائمی باشد که از نقطه ی چسبیدن آن به بینی شما می گذرد.
در غیر این صورت، وقتی قاشق را رها می کنید، گرانی آن را می چرخاند و این حرکت ممکن است موجب جدا شدن قاشق
از بینی شود. چگالش حاصل از رطوبت نفس شما به چسبیدن قاشق به بینی تان کمک می کند. گرچه لایه ی نسبتاً ضخیم آب
مانند روان کننده عمل می کند، ولی لایه ی بسیار نازک آب، به دلیل جاذبه ی، الکتریکی بین مولکول های آب و سطح نزدیک
به هم قاشق و پوست، مانند یک چسب عمل می کند.

  امتیاز: 0.00