منو
 کاربر Online
1785 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 17 مهر 1388 [04:34 ]
  گزارش طولانی ترین گرفت خورشید درچین - 31 تیر 1388 قسمت ششم - توالی گرفتها
 

با دانستن اینکه لازمه گرفت، هم خط شدن خورشید وماه وزمین است اولین سؤالی که به ذهن می رسد این است که چرا در هر ماه گرفت رخ نمی دهد ؟ مگر نه اینکه ماه در مدارخود به دور زمین هر ماه از میان خورشید وزمین می گذرد. اگر مدار ماه به دور زمین در همان صفحه مدار زمین به دور خورشید قرار داشت، هر ماه، یک ماه گرفتگی ویک خورشید گرفتگی اتفاق می افتاد . اما صفحه مدار ماه به دور زمین نسبت به صفحه مدار زمین به دور خورشید 5 درجه کج است.

تصویر
تمایل حدود 5 درجه ای صفحه مدار ماه با صفحه مدار زمین


اگر صفحه مدار ماه به دور زمین را در آسمان امتداد دهیم خواهیم دید که در دونقطه دایره البروج را قطع می کند. این دو نقطه را گره ها یا عقده های مدار ماه میخوانند.
ماه در مدت یک ماه دوبار دقیقا در روی خط دایره البروج قرار می گیرد یعنی موقعی که به گره می رسد . در زمانهای دیگر ماه یا در بالای صفحه مدار زمین ( همان دایره البروج)است یا در پایین آن .
چون وقوع گرفت فقط موقعی امکان پذیر است که خورشید ماه وزمین در یک صفحه قرار گیرند این شرایط فقط موقعی حاصل می شود که ماه نو در یکی از این دو گره رخ دهد .

  امتیاز: 0.00