منو
 کاربر Online
397 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 13 مهر 1388 [19:53 ]
  اسپیتزر تغییرات سریع دیسک تشکیل سیاره را دید
 

اتفاق عجیبی در حال وقوع در اطراف ستارۀ جوان LRLL 31 است. منجمان شاهد دیسک چرخانی از گاز و غبار هستند که گاهی هفتگی تغییر میکند. این شاید یک دیسک تشکیل سیاره است. اما به هر حال، سیارات میلیونها سال طول میکشد تا شکل بگیرند، پس بسیار نادر است که هر چیزی در مقیاس زمانی که ما انسانها درک میکنیم ، تغییر کند. مسئلۀ دیگر، تحت فشار قرار دادن توده ای از مواد تشکیل سیاره در اطراف ستاره را نشان میدهد، و این منطقه به منجمان به وسیلۀ تلسکوپ فضایی اسپیتزر، منظرۀ نابی از مراحل اولیۀ تشکیل سیاره را نشان میدهد.
ترجمه: بهنوش مسکوب
منبع:universe today

تصویر

  امتیاز: 0.00