منو
 کاربر Online
311 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 12 مهر 1388 [00:23 ]
  62 بارش شهابی جدید برای لذت بردن
 

زمین مداماً در حال عبور از تکه های باقیمانده از دنباله دار است، و هر شب، جویندگان آسمان میتوانند یک یا دو شهاب را ببینند. بررسی هفت سالۀ منجمان در دانشگاه اُنتاریوی غربی 117 بارش شهابی جدید را شناسایی کرده اند که 62 تا از آنها هرگز قبلاً گزارش نشده بودند. این نیست که شهابهای بیشتری برای دیدن و لذت بردن وجود دارد، اما مسیرهای اجرام باقیمانده از دنباله دار که ردیابی شده اند، به منجمان اجازه میدهد که مدارهای این اجرام را حول خورشید دنبال کنند و دنباله دارهای به وجود آورندۀ آنها را گیر بیندازند. سپس، مسالۀ بزرگ نامگذاری این بارشهای متفاوت است. هم اکنون 64 بارش شهابی شتاخته شده و نامگذاری شده وجود دارد و بیش از 300 بارش دیگر که تاکنون توسط اتحادیۀ بین المللی نجوم مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است.
ترجمه: بهنوش مسکوب
منبع: universe today

  امتیاز: 0.00