منو
 کاربر Online
629 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 07 مهر 1388 [04:11 ]
  منابع تاریخ باستانی ایران
 

ازآن جایی که بخش مهمی از تاریخ ایران قبل از اسلام جنبه اسطوره ای داشته وتاریخ نویسان بزرگ اسلامی چون : «طبری » درتاریخ الرسل و الملوک ،‌«بلاذری »‌درفتوح البلدان ، «ابن خرداد به »‌در « المسالک والممالک »‌، « دینوری »‌درکتاب اخبار الطوال ، « حمزه اصفهانی »‌درتاریخ سنی ملوک الارض والانبیاء‌، «‌ابن ندیم »‌درالفهرست ، « مسعودی »‌درکتابهای :‌التنبیه والاشراف ومروج الذهب ، « ابوریحان بیرونی خوارزمی »‌درکتابهای آثار الباقیه وتحقیق ماللهند ، «‌ثعالبی »‌نویسنده غرراخبار الملوک الفرس و سیرهم ، « مقدسی » صاحب کتاب البدء‌والتاریخ ، « بلعمی »‌صاحب ترجمه تاریخ طبری ، « گردیزی »‌ مؤلف تاریخ گردیزی وبالاخره درکتاب «‌مجمل التواریخ والقصص »‌که مؤلف آن معلوم نیست ومرحوم «‌ملک الشعرای بهار »‌با حواشی سودمندی به چاپ رسانیده است وهم چنین « شاهنامه »‌حکیم فردوسی ، درمورد تاریخ اسطوری ای ایران مطالبی نوشته اند وهم چنین خاورشناسان اروپایی نیز با الهام ازآن ها مطالبی نوشته اند که نمونه بارز آن « آرتور کریستین سن »‌دانمارکی است که درباره «‌کیانیان »‌کتابی نوشته که مرحوم ذبیح الله صفا» آن را ترجمه کرده است . نگارنده با توجه به منابع فوق واوستا دردوبخش تاریخ باستانی ایران را جهت آگاهی بیشتر این رشته ،‌از نظر پژوهندگان می گذرانیم .
بخش اول :‌تاریخ ایران باستان به روایت اسطوره هایی که مورخین اسلامی درباره آن پژوهش نموده اند
بخش دوم :‌تاریخ ایران باستان به روایات باستان شناسان غربی ومدارک انکارناپذیر مانند سنگ نوشته ها والواحی که ترجمه شده است وگشودن رازدهای روزگار باستان از زمان مهاجرت آریائی ها به فلات ایران وشرح تمدن های ماد ،‌هخامنشی ، سلوکی ، اشکانی ( پارتی )‌وساسانی .

توجه :بخش عمده تاریخ اسطوره ای ایران دربردارنده تاریخ فرمانروائی دو خاندان، «پیشدادیان» و «‌کیانیان» است,که به آن‌ها میپردازیم.

  امتیاز: 0.00