منو
 صفحه های تصادفی
فرمولهای مولد عددهای اول
ولایت «بالذات» و «بالعرض»
نقش مذهب در سلامت روان
روان شناسی احساس
انتظار و پایداری بر تقوا
تیره کوله خاس
صفاریان
حکاکی
واگذاری فدک به فاطمه علیها السلام پس ازجنگ خیبر
رایانه کار
 کاربر Online
679 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 01 مهر 1388 [14:04 ]
  حفره های موجود بر روی سیارکهای وستا و سِرِس میتواند سن مشتری را نشان دهد
 

دانشمندان از توزیع پراکندگی حفره ها برای تعیین سن سیارات سنگی استفاده میکنند. اما سن سیارات گازی چگونه تعیین میشود؟ شاید باور نکنید اما ممکن است از حفره های سیارکها تعیین شود.
دانشمندان موسسۀ ملی اختر فیزیک در رُم میگویند که الگوهای حفره بر روی دو تا از بزرگترین سیارکها در کمربند سیارکی یعنی وستا و سِرِس، میتواند مشخص کند که چه زمانی مشتری در طی تکامل منظومۀ شمسیِ اولیه، شروع به شکل گرفتن کرده است. مطالعات مدلسازی دانشمندان بر روی تاریخ ایجاد حفره های دو سیارک، که به نظر میرسد پیرترین سیارکهای منظومۀ شمسی باشند، از روی نوع و توزیع حفره ها توضیح میدهد ، چگونه تغییرات مشخصی در دورانهای مختلف تکامل مشتری به وجود آمده است.
مترجم: بهنوش مسکوب
منبع: universetoday

  امتیاز: 0.00