منو
 صفحه های تصادفی
درختان کهن ایران
اشعه ایکس
مگس پران و جرقه در چشم
فتنه شیطان در زمان ظهور امام مهدی علیه السلام
مثلث برمودا
هویت جوامع انسانی
آزمایش سکه جهنده
رانت نفتی 2
عذاب زنان بدکردار
هجوم به خانه فاطمه علیها سلام و ضرب تازیانه
 کاربر Online
1630 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 03 شهریور 1388 [05:36 ]
  طب دردوره اساطيري
 

درداستان هاي اساطيري ايران به ويژه درشاهنامه حكيم فردوسي آ«ده است كه چون رودابه مادررستم باردار و زادن فرزند براودشوارشد ، طبق توصيه سميرغ ، رودابه باداروئي بيهوش شد ورستم رابه وسيله عمل جراحي از پهلويش خارج كردند .درتاريخ روم باستان آمده است كه ژوليوس سزار ، قيصر روم به وسيله جراحي متولد شد . توليد به اين شيوه را « سزارين »‌( Casearian) گفته اند . درصورتي كه چندهزارسال قبل ازآن درايران ، رستم پهلوان ايراني با اين روش زاده شد ودرواقع اين عمل جزو افتخارات تارخ طب وجراحي ايران است وشايسته است كه آن را «‌رستمينه »‌نام نهند نه « سزارين »‌ ايرانيان باستان بيماري را آفريده اهريمن مي دانستند .ازاين رو طبق متون مربوط به اوستا ، طبيبان ايراني هزاران سال قبل غيرازداروهاي شفابخش ،‌ازتلقين كلمات واورادي كه موجب خشنودي «‌اهورامزدا » بودبراي معالجه بيماران استفاده مي كردند . اين همان روشي است كه امروز ، گفتاردرماني وروان درماني نام گرفته است .درتاريخ اساطيري ايران آمده است كه اهورامزدا براي فرونشاندن هرمرض حداقل يك نبات (گياه )‌خلق كرده است .اين نظريه درقرن بيست ويكم به صورت يك نهضت علمي درآمده است كه : درهرمنطقه گياهاني وجود دارند كه مي توانند در معالجه بيماران آن منطقه استفاده شوند . طبق نظر « فيليوزا»‌( Filliozat)‌خاورشناسي فرانسوي كه مطالعات وسيعي درطب دوره اوستائي انجام داده ، مي گويد : درسنت هاي دوره اوستائي شفاي بيماران ازسه طريق ميسر مي شد يكي آن كه بهبود با كارد حاصل مي شد كه دراصطلاح امروزي به آن «‌جراحي »‌مي گويند . ديگر آن كه بيماران را با گياهان داروئي معالجه مي كردند كه آنرا «‌پزشكي » مي گفتند وبالاخره مداوا با كلام الهي (سخنان ايزدي ) كه به وسيله مؤبدان وكاهنان باهدف بالابردن روحيه بيمارانجام مي شد ومنجر به نتيجه نيكو مي گرديد . درسنت باستاني ايران مؤبدان طبق تعاليم زرتشت به مردم توصيه مي كردند كه براي جلوگيري از شيوع بيماري ها ، آب وخاك را آلوده نسازند واين موضوعي است كه درقرن بيست ويكم تحت عنوان حفظ محيط زيست مورد توجه است .
درزمان فريدون پيشدادي ، نوشدارو ( ضدزهر)‌براي زهر مار و گزندگان ساخته شد

  امتیاز: 0.00