منو
 صفحه های تصادفی
رشته بهداشت محیط
علی علیه السلام در قرآن - سوره یس : 12
گروه مشتق
تفاوت سیره امام زمان با امیرالمومنین
علوم تغذیه در ورزش
قید
امام حسین در قرآن - قصص : 5
سراب کیهانی
موقعیت تکتونیکی ماسه سنگ
جنگ داخلی
 کاربر Online
491 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 28 مرداد 1388 [07:26 ]
  منابع مربوط به تاريخ ايران قبل از ورود آريائي ها
 

1- آپتون ،ژوزف : «باستان شناسي درايران » ، جهان نو ، ش يك ص 92-95.
2- آربري ، آرتورجان :‌ميراث ايران ، تأليف سيزده تن از خاورشناسان ترجمه احمد بيرشك وديگران (تهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ، 1346؛‌ج دو ، 1346
3- آقاسي ، گبيورگيس : ايران كهن ،ترجمه گيورگيس آقاسي ، تهران ،‌پديده ،‌1350
4- ايران ، وزارت فرهنگ وهنر : گزارشهاي باستان شناسي ،‌تهران ، اداره كل باستان شناسي ،‌1329-1335، سه جلد .
5- سالور ، سبكتكين :‌بنياد شاهنشاهي ايران ،‌مهاجرت آرين ها ( تهران ، اقبال ، 1340)
6- سمسار ،‌محمدحسين : « موزه هاي ايران » ، تهران ،‌وزارت فرهنگ وهنر اداره كل موزه ها وحفظ بناهاي تاريخي ، 1345
7- شارمه ، ريمون :‌« هفت هزارسال هنرايران » ،‌ترجمه فتح الله دولتشاهي مجله سخن شماره 12 ص 1136-1144
8- ضياء پور ،جليل : نقوش زينتي درايران زمين ازكهن ترين زمان تادوره مادها تهران ،‌وزارت فرهنگ وهنر ،‌اداره كل نگارش ،‌1353

9- فراي ،ريچاردنلسون ، عصر زرين فرهنگ ايران ، ترجمه مسعود رجب نيا (تهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ، فرانگلين ، 1344
10- گريشمن ، رمن : ايران از آغاز تا اسلام ، ترجمه دكتر محمد معيني تهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ، 1344
11- گزارش هاي باستان شناسي درايران :‌تأليف وتدوين هيأت باستان شناسي آلماني ، ترجمه سروش حبيبي ( تهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ، 1354)
12- مشكور محمد جواد :‌ايران درعهد باستان ، تهران ، اميركبير،1347
13- واندنبرگ ،لوئي: باستان شناسي ايران باستان ،‌با مقدمه رمن گريشمن ، ترجمه عيسي بهنام ، (تهران ، دانشگاه تهران ، 1345)
14- وايت ، آن تري ، جهان ها ي گمشده ، ترجمه كيكاوس جهانداري ، (تهران ، ابن سينا ، فرانگلين ، 1341)
15- هرتسفلد ، ارنست اميل :‌تاريخ باستاني ايران بربنياد باستان شناسي ، ترجمه علي اصغرحكمت‌( تهران ، انجمن آثار ملي ، 1354)

  امتیاز: 0.00