منو
 کاربر Online
449 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 28 مرداد 1388 [06:21 ]
  فهرست تپه ها ونقاط باستاني فلات ايران قبل ازهجوم آريائي ها
 

ازتپه ها، درّه ها ، غارها وقلعه هاي موجود درايران آثاري ازشش هزارسال پيش تا 2000 سال قبل ازميلاد يافت شده است .اين اماكن عبارتند از :
1- تپه گوران در60كيلومتري كرمانشاه
2- تپه بدهورا درغرب همدان
3- غارهوته درنزديك بهشهر مازندران
4- تپه حصارواقع درنزديكي دامغان
5- تپه گيان درنزديكي نهاوند
6- تپه جمشيدي واقع درشمال شرقي اشترلرستان ومشرق هوسين
7- چشمه علي درفاصله شهرري وتهران
8- تپه هاي قيطريه ودروس شميرانات
9- تل باكوم (باكون) درجوارتخت جمشيد
10- تورنگ تپه وشاه تپه درمازندران
11- كله دشت درساوه
12- تپه حسنلودراروميه
13- گنج تپه درقزوين
14- تپه چراغعلي دروردبارگيلان
15- منطقه باستاني خوروين درمرودشت كه مشتمل برگورستان بسيارباستاني است
16- تپه حصار واقع دردامغان
17- دشت سوزايانا (شوش ) وقلعه شوش كه ازآثار باستاني غني است
18- دره سولدوز واقع درجنوب درياچه اورميه وشرق نقده
19- منطقه شهداد – خبيص دراستان كرمان
20- تپه علي كش دراستان ايلام
21- تپه مارليك واقع درگيلان ، نزديك دره گوهررود
22- تپه گنج دره واقع دربين راه هرسين و كرمانشاه
23- تپه زاغه واقع دربخش جنوبي دشت قزوين
24- تورنگ تپه درنزديكي شمال شرقي گرگان
25- منطقه كنارصندل 30كيلومتري جيرفت
26- شهرسوخته واقع در 70كيلومتري زابل
27- تپه سيلك واقع بين قريه فين وشهركاشان
28- تپه چغازنبيل واقع درهفت تپه خوزستان كه بزرگترين زيگورات يا معبد چند طبقه درآن وجود دارد ومربوط به دوره ايلامي يعني اقوام بومي فلات ايران بوده است .دراين تپه ها به ويژه تپه سيلك ازسرمته مسي تا كوره هاي ذوب فلزات يافت شده است .اقوام بومي فلات ايران قبل از مهاجرت آريائي ها چه كساني بوده اند ؟
درشمال ايران ودركناردرياي مازندران اقوام تيپوري ودرگيلان آمارادها زندگي مي كردند . درغرب ايران از استان عيلام كنوني تا منطقه بوشهر ، تمدن درخشان ايلام وجود داشت كه هماورد سومريان ، بابلي ها وآشوري ها بودند . اقوام ديگري كه درفلات ايران زندگي مي كردند عبارت بودند از :
1- لولوبي ها دراطراف درياچه اروميه
2- گوتي ها كه درآذربايجان وكردستان زندگي مي كردند .
3- كاسي ها (كاشي ها ) درغرب به ويژه درمنطقه زاگرس زندگي مي كردند . آن ها توانستند حتي تا سواحل درياي خزر پيشروي نمايند . حتي قريه كاركاسي دردره سرسبز همدان كنوني بنا نهادند كه بعدها پايه ايجادشهرهمدان گرديد .عده اي معتقدند كه كاسي ها (كاشي ها ) كساني بودن كه حتي به منطقه سيلك هم آمده اند ولفظ كاشان از كاسي ها گرفته شده است ولي اين حدس قريب به يقين نيست .
4- مانائي ها كه درآذربايجان زندگي مي كردند وآثارشان درمناطق زيريافت شده است .

1- تپه زيويه در52كيلومتري سقفر
2 -تپه حسنلو در9كيلومتري شمال شرقي نقده
3- منطقه قلايچي درحومه شهر بوكان

  امتیاز: 0.00