منو
 صفحه های تصادفی
آفریقا سال 500 تا 500 میلادی
نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام
جایگاه اهل بیت از زبان پیامبر اکرم
روش تحقیق علی- مقایسه‌ای
پرتال
محبت پیامبر به جابر
مرسیستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
مراحل فرایند یادگیری
چرخش زمین
طرزاستفاده:
 کاربر Online
666 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 20 مرداد 1388 [11:21 ]
  كشاورزي درفلات ايران
 

تحقيقات باستان شناسي خاورشناسان اروژائي وآمريكائي نمايانگر آن است كه مردماني در فلات ايران زندگي مي كرده اند كه تمدن وفرهنگ آن ها به بيش از شش هزارسال قبل ازميلاد مسيح مي رسد .اين خاورشناسان عبارتنداز«سرآرتور كيت » (Sir Arthur keith)
انگليسي، «پروفسورپوپ» (Pope) آمريكائي«فردريك‌ رشپيگل» (F-Spiegel)‌ «پروفسورنولدكه» (noldke) و«هرزفلد» (Herzfeld)‌ آلماني،« ديولافوي » ( Dieulafoy) و« رومن گريشمن » (Roman Ghirishmann)‌ فرانسوي تابعداز حفريات درتپه هاي ايران ، تمدن هاي نهفته دردل خاك راآشكاركرده اند . حاصل اين كوشش ها بشر متمدن امروزي رابه اين امر آگاه نموده است كه اگر مشرق زمين گاهواره تمدن است ، بخش عظيم اين فرهنگ وتمدن ، مربوط به فلات ايران است. مردم بومي فلات ايران درزمينه كشاورزي پيشتاز بوده اند . قديمي ترين داس وبتر سنگي در« تنگ پيده » واقع دركوههاي بختياري درشمال شرقي شوشتر بدست آمده است واين امرنشان مي دهد كه درحدود ده هزارسال پيش دراين منطقه زراعت وجود داشته است .علاوه برآن درغرب فلات ايران درمنطقه «جارمو» (يارمو )‌، كشت گندم به وسيله اقوام بومي رواج داشته است . هم چنين درغاركمربند ، نزديك بهشهر مازندران ، داس سنگي مربوط به شش هزارسال قبل ازميلاد بدست آ‌مده كه با تكنيك بهتري ساخته شده است . حفريات «ديولافوي »‌فرانسوي وهمسرش درشوش ومنطقه ايلام نيزنشان ميدهد كه دردوره هاي قبل از ورود آريائي ها ، كشت وزرع درخوزستان وغرب ايران رواج داشته است . ازجانب ديگر درنتيجه كاوش درتپه ماريلك واقع در رودبار گيلان ، مجسمه كوچكي ازگاوي كه يك خيش شخم زني به آن متصل است ،‌كشف گرديده است . دكتر گريشمن دركتاب ايران ازآغازتا اسلام ؛‌مي نويسد :«‌كشاورزي كليد صنعت ايران محسوب مي شده است »‌.

  امتیاز: 0.00