منو
 صفحه های تصادفی
نابودی باطل - اسراء : 81
آب و هوای کویرهای آمریکای شمالی
فلزات قلیایی
روشهای مطالعه
پیکسید
پرکاری پاراتیرویید
انقلاب علمی
دهان خندقی
مهاجرت به قم در انقلاب مشروطیت
انواع روشهای ژئوتکنیکی شناسایی مستقیم زیر زمینی
 کاربر Online
612 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 16 مرداد 1388 [07:12 ]
  پیدا کردن سیارات در آسمان
 

ستارگان در تمامی پهنه آسمان دیده می‌شوند. به هر جای آسمان که بنگریم، هزاران هزار ستاره در آسمان می‌بینیم.
اما سیارات را با وجود اینکه تعدادشان کم است، فقط در محدوده باریکی از آسمان، آن هم در منطقه نوار منطقة‌البروجی می‌توان دید. نوار منطقة‌البروجی حدود 15 درجه است. یعنی 5/7 درجه بالای دایرةالبروج و 5/7 درجه پایین از آن قرار دارد.
از آنجا که سیارات عطارد و ناهید (سیارات درونی) در مقایسه با زمین به خورشید نزدیکتر هستند، بنابراین همیشه در اطراف خورشید دیده می‌شوند. این سیارات هیچگاه در نیمه شب و در اوج آسمان دیده نمی‌شوند. گاهی در صبحگاهان (قبل از طلوع خورشید) و گاهی در شامگاهان (بعد از غروب خورشید)‌ در آسمان ظاهر می شوند.
عطارد حداکثر 27 درجه و زهره 47 درجه در جهت شرق یا غرب، از خورشید فاصله می‌گیرند. ولی سایر سیارات (سیارات بیرونی) که مدار آنها خارج از مدار زمین است، به راحتی در تمامی پهنای منطقة‌البروجی آسمان، و حتی در نیمه‌‌های شب نیز قابل رؤیت هستند.

  امتیاز: 0.00