منو
 کاربر Online
926 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 14 مرداد 1388 [07:02 ]
  نگاهی به چگونگي بستگي خواص ماده به دما
 

نگاهی به چگونگي بستگي خواص ماده به دما
آشپزخانه‌ مكان مهمي براي فراگرفتن درباره‌ي چگونگي بستگي خواص ماده به دماست. وقتي آب را در كتري چاي مي‌جوشانيم ، افزايش دما ايجـاد بخار مي‌كند كه در فشار زياد سوت‌زنان از دهانه خـارج مي‌شود.
اگر شما فراموش كنيد كه حفره‌هاي درون سيب‌زميني را قبل از پختن آن در‌آوريد ، فشار زياد بخار ايجاد شده درون سيب‌زميني مي‌تواند باعث شود كه آن با به هم ريختگي بتركد. بخار آب در هوا مي‌تواند به صورت قطره‌هاي مايع در اطراف ليوان داراي آب خيلي سرد چگاليده شود ؛ اگر ليوان تازه از فريزر بيرون آورده شده باشد ، در اطراف آن مثل بخار آبي كه به جامد تغيير كند شبنم تشكيل خواهد شد.
تمام اين مثال‌ها ارتباط بين خواص بزرگ مقياس ، ماكروسكوپي ماده نظير فشار ، حجم ، دما و جرم ماده را نشان مي‌دهند. ولي مي‌توان ماده را از ديدگاه ميكروسكوپي نيز توصيف كرد. اين به معني بررسي كميت‌هاي كوچك مقياس نظير جرم‌ها ، تندي‌ها ، انرژي‌هاي جنبشي و اندازه حركت‌هاي مولكول‌هاي منفرد است كه ماده را تشكيل مي‌دهند.
توصيف‌هاي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عميقاً به هم مرتبط‌اند. مثلاً نيروهاي برخوردي (ميكروسكوپي) كه وقتي پيش مي‌آيند كه مولكول‌هاي هوا به سطح جامدي (مثل پوست شما) اصابت كنند فشار جوي را باعث مي‌شوند (ماكروسكوپي). فشار جوي استاندارد است ، براي ايجاد اين فشار در هر روز مولكول با ميانگين سرعت بيش از به پوست شما اصابت مي‌كنند !

  امتیاز: 0.00