منو
 صفحه های تصادفی
واژه سازی
پلاروید
اثر یون مشترک
راههای انتشار بیماری
آزمایش مشاهده تک‌یاختگان در زیر میکروسکوپ
مارمولک آبی
آرایه ها
مهدی - خلف صالح - صاحب الزمان
ولاستونیت
بافت ماهیچه ای
 کاربر Online
691 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 11 مرداد 1388 [18:27 ]
  كدام نيرو بزرگ‌تر است؟
 

كدام نيرو بزرگ‌تر است؟

وقتي اتومبيل شما خراب شود شروع به هل دادن آن به سوي نزديك‌ترين تعميرگاه مي‌كنيد. هنگامي كه اتومبيل در آستانه‌ي آغاز به حركت است نيرويي كه شما بر اتومبيل وارد مي‌كنيد چگونه با نيرويي كه اتومبيل بر شما وارد مي‌كند مقايسه مي‌شود؟ اين نيروها هنگامي كه اتومبيل را با تندي ثابت هل مي‌دهيد چگونه با هم مقايسه مي‌شوند؟

پاسخ:در هر دو مورد نيرويي كه شما بر اتومبيل وارد مي‌كنيد از نظر بزرگي با نيرويي كه اتومبيل بر شما وارد مي‌كند برابر بوده و در جهت مخالف آن است. اين درست است كه براي به حركت درآوردن اتومبيل بايد آن را محكم‌تر از زماني هل دهيد كه مي‌خواهيد آن را در حركت نگه داريد. ولي به هر محكمي كه شما اتومبيل را هل مي‌دهيد اتومبيل نيز به همان محكمي شما را هل مي‌دهد. قانون سوم نيوتون ، خواه هر دو جسم ساكن باشند ، يا با سرعت ثابت حركت كنند يا شتاب داشته باشند در هر حال نتيجه‌ي يكساني به دست مي‌دهد.
شايد تعجب كنيد كه اتومبيل چگونه `مي‌فهمد` كه بايد با نيرويي به همان بزرگي نيرويي كه شما بر آن وارد مي‌كنيد شما را هل دهد. اگر به ياد آوريد كه نيروهايي كه شما و اتومبيل بر يك‌ديگر وارد مي‌كنيد درواقع بر هم كنش‌هاي بين اتم‌هاي سطح كف دست شما و اتم‌هاي سطح اتومبيل هستند ممكن است به درك اين مطلب كمك كند. اين بر هم كنش‌ها مانسته‌ي فنرهاي ريزي بين اتم‌هاي مجاور هستند و يك فنر فشرده نيروهايي با قدرت يكسان به هر دو سر فنر وارد مي‌كند.
با اين همه به طور بنيادي به اين دليل ما مي‌دانيم كه جسم‌هاي با جرم‌هاي متفاوت نيروهايي با قدرت يكسان بر يك‌ديگر وارد مي‌كنند كه آزمايش به ما چنين مي‌گويد. هرگز فراموش نكنيد كه فيزيك صرفاً مجموعه‌اي از قانون‌ها و معادله‌ها نيست ، بلكه توصيفي است سازمان يافته از جهان طبيعي بر اساس آزمايش و مشاهده.

  امتیاز: 0.00