منو
 کاربر Online
726 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 11 مرداد 1388 [18:26 ]
  نگاهی دوباره به مفاهیم جرم و وزن
 

نگاهی دوباره به مفاهیم جرم و وزن

يكي از آشناترين نيروها وزن جسم است كه عبارت است از نيروي گرانشي كه زمين بر جسم وارد مي‌كند. (اگر در سياره‌ي ديگري باشيد ، وزن شما عبارت است از نيروي گرانشي كه آن سياره بر شما وارد مي‌كند.) متاسفانه در گفتگوهاي روزانه ، واژه‌هاي جرم و وزن نابه‌جا به كار مي‌روند و جاي آن‌ها با هم عوض مي‌شوند. اين امري كاملاً اساسي است كه تمايزهاي اين دو كميت فيزيكي را به روشني درك كنيد.
جرم ويژگي‌هاي لختي يك جسم را مشخص مي‌كند. جرم چيزي است كه هنگامي كه روميزي را به سرعت از زير ظرف‌هاي چيني روي ميز مي‌كشيد آن‌ها را روي ميز نگه مي‌دارد. هرچه جرم بيش‌تر باشد نيروي لازم براي ايجاد يك شتاب معين بيش‌تر است ؛ بازتاب اين مطلب در قانون دوم نيوتون ، است.
از طرف ديگر وزن نيرويي است كه از طريق كشيده شدن جسم به طرف زمين بر آن وارد مي‌شود. جرم و وزن به يك ديگر مربوط ‌اند : جسم‌هايي كه جرم بزرگي دارند وزن زيادي نيز دارند. يك سنگ بزرگ را به سختي مي‌توان پرتاب كرد زيرا جرم آن بزرگ است و به سختي مي‌توان آن را از زمين بلند كرد زيرا وزن آن زياد است.
براي درك رابطه‌ي بين جرم و وزن توجه كنيد كه جسمي كه در حال سقوط آزاد است شتابي به بزرگي g دارد. قانون دوم نيوتون مي‌گويد كه بايد نيرويي بر جسم وارد شده باشد تا اين شتاب را ايجاد كند.

  امتیاز: 0.00