منو
 کاربر Online
255 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 30 تیر 1388 [13:13 ]
  نخستین کتاب درسی فیزیک ايران
 

نخستين کتاب درسی فيزيک ايران

نخستين کتاب درسی فيزيک در ايران در سال ۱۲۳۶ خورشيدی (۱۸۵۷ ميلادی ) در تهران به صورت چاپ سنگی به طبع رسيد. نويسنده کتاب مسيو کرشيش نمساوی ( اتريشی ) استاد توپخانه مدرسه دارلفنون بود. اين کتاب توسط ميزا زکی خان مازندرانی با عنوان جراثقال و حکمت طبيعی از فرانسه به زبان فارسی ترجمه و در چاپخانه دارلفنون به چاپ رسيد. اين کتاب با عنوان فيزيک نمساوی شهرت يافت.( نمسه نام پيشين کشور اتريش است و نمساوی منسوب به نمسه است.)
در مقدمه اين کتاب آمده است : ...علم حکمت که در اصطلاح حکمای فرانسه علم فيزيک مصطلح شده است منقسم بر دو قسم است. يکی جراثقال متعلق به حکمت طبيعی است و يکی مواد غير ممکن الموازنه است . .... اين رساله مرکب از چهار باب است . باب اول در نور که مشتمل بر يک مقدمه و چهار فصل است. باب دوم در مغناطيس باب سيم در الکتريسيته و باب چهارم در مبحث حرارت .

اين کتاب فاقد هر گونه فعاليتی برای دانش آموز است. به طوری که هيچ گونه پرسش ، تمرين ، مسئله و آزمايش در آن وجود ندارد.

شادروان هوشنگ شريف راده (۱۳۱۶- ۱۳۶۹ ) معلم ، مترجم ، مولف و کارشناس سازمان کتاب های درسی ايران به تنقيح اين کتاب همت گماشت و با همکاری خانمها آرمه زرسازی و مهرناز طلوع شمس اين کتاب را برای چاپ مجدد آماده کردند و به مرکز نشر دانشگاهی سپردند. اميد است پس از سالها تاخير اين کتاب چاپ و در اختيار علاقه مندان قرار گيرد. تا مشخص شود که کتاب های درسی فيزيک در ايران در يکی دو قرن اخير شاهد چه تحولاتی بوده است.

براي ديدن تصوير جلد اين كتاب به ادرس زير برويد
http://khalily.googlepages.com/namsaviphysics.jpg/namsaviphysics-full.jpg

  امتیاز: 0.00