منو
 کاربر Online
1438 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 30 تیر 1388 [13:10 ]
  آشنايي با بلورهاي مايع
 

آشنايي با بلورهاي مايع
بلورهاي مايع در سال 1888 ميلادي توسط Friedrich Reinitzer هنگام مطالعه و بررسي کلسترول در گياهان کشف شد ولي نه تنها خود کاشف آن از ماهيت آنچه مشاهده کرده بود کاملا آگاه نبود بلکه تا همين دهه هاي اخير به صورت يک پديده جالب توجه به آن نگاه مي شد . بلورهاي مايع موادي هستند که خواص ساختاري و مکانيکي آنها چيزي بينابين خواص مايع ها و بلورهاست . فهم و درک اين حالت ماده براي دانشمندان قرن هاس نوزدهم و بيستم کار ساده اي نبوده است. در اوايل دهه ی 1970ميلادی اولين دسته از مواد بلورهاي مايع پايدار به صورت تجاري ساخته شدند و از آن در ساخت صفحه هاي Liquid Crystal Display استفاده شد.

در بلورها ، اتم ها يا مولکول ها در شبکه هاي تناوبي منظم آرايش مي يابند . و بدين ترتيب ، در مقياس ميکروسکويکي ، بلورها نظم بسيار زيادي دارند . به طوري که اگر مکان يک اتم يا يک مولکول مشخص شود ، مکان مولکول هاي ديگر را مي توان با اطمينان نسبتا زيادي حتي در فواصل دور هم تعيين کرد.

در مايع ها اتم ها و مولکول ها تقريبا آزادنه حرکت مي کنند و روي يکديگر مي لغزند و در مقياس ميکروسکوپيکي بسيار نامنظم اند . اما به دليل نيروي دافعه ي کوتاه برد ميان اتم ها يا مولکول هاي مايع ، تا اندازه اي در مايع ها نظم کوتاه بردي ديده مي شود. از آنجا که نظم مکاني دور برد در مايع ها وجود ندارد ، مايع ها در مقابل تغيير شکل برشي مقاومتي از خود نشان نمي دهند و تحت تاثير وزن يا نيروهاي ديگر به آزادي جريان مي يابند.

نظم ساختاري بلورهاي مايع ، چيزي بينابين نظم ساختاري مايع و جامد است . شکل زير تفاوت بين سه حالت مختلف جامد ، بلور مايع و مايع را نشان مي دهد.

لينك هاي مرتبط
http://moebius.physik.tu-berlin.de/lc/lcs.html

http://www.lci.kent.edu/lc.html

http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/lc/Intro.htm

http://www.ilcsoc.org

  امتیاز: 0.00