منو
 کاربر Online
1410 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 26 اردیبهشت 1388 [11:56 ]
  اغلب چه موقع ازدستگاه مركز جرم استفاده مي شود؟
 

اغلب چه موقع ازدستگاه مركز جرم استفاده مي شود؟
به طور كلي هنگامي كه با دستگاهي فيزيكي سروكار داشته باشيم كه شامل بيش از يك ذره يا جسم در حال حركت و برخورد باشد ، اغلب مناسب است كه حركت را به دو قسمت جداگانه ي حركت مركز جرم دستگاه و حركت اجزاي دستگاه نسبت به مركز جرم تقسيم كنيم.
دستگاه مركز جرم را اغلب در فيزيك ذرات بنيادي، هنگام تحليل برخوردهاي بين ذرات بنيادي در شتاب دهندها به كار مي برند. چون تنها انرژي يك ذره نسبت به ذره ي ديگر است كه براي انگيزش ساختار دروني با توليد ذرات جديد به حساب مي آيد ، حركت يكنواخت مركز جرم دستگاه پيامدي نخواهد داشت. به اين ترتيب، كميت هاي درخور توجه همان انرژي ها و تكانه هايي هستند كه در دستگاه مركز جرم تعريف مي شوند

  امتیاز: 0.00