منو
 صفحه های تصادفی
جدول انتگرال توابع گنگ
انجمن اسلامی دانشجویان
قوی قطبی
خروج دوازده نفر از بنی هاشم
اعتقادات
کاردان معماری داخلی
ستارگان دجاجه
متصوفه
تئوریهای شنوائی
انگشت نگاری
 کاربر Online
1314 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 15 اردیبهشت 1388 [11:56 ]
  كمربند وان آلن چيست و كجاست؟
 

كمربند وان آلن چيست و كجاست؟
يكي از نخستين كشف هاي عمده ي حاصل از آزمايش هاي انجام شده روي سفينه هاي فضايي مدار پيما در اواخر دهه 1950 ميلادي كشف منطقه ي تابش شديدي بود كه متشكل است از ذرات باردار پرانرژي در بخش فوقاني جو زمين.
هر چند پيش از عصر فضا پيش بيني هايي نظري درباره ي ذرات باردار به دام افتاده در ميدان مغناطيسي زمين وجود داشته است ، كشف اين تابش توسط جيمز وان آلن با استفاده از داده هاي فضا پيماها غير منظره بود.
بيشترين ذرات سازنده ي كمر بند تابش وان آلن الكترون ها و پروتون ها هستند كه در فاصله ي اندكي بيش از1 تا 8 برابر شعاع زمين از مركز زمين در استواي مغناطيسي توزيع شده اند.
چشمه ي اصلي اين ذرات باد خورشيدي است و انرژي پروتون هاي موجود در كمربند تا چند صد مگا الكترون ولت و انرژي الكترون ها تنها تا چند مگا الكترون ولت مي رسد.

منابع http://www.redzero.demon.co.uk/moonhoax/Van_Allen_Belts.htm
http://www.centennialofflight.gov/essay/Dictionary/RADIATION_BELTS/DI160.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_radiation_belt

  امتیاز: 0.00