منو
 کاربر Online
1407 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 18 بهمن 1387 [11:18 ]
  سیاره فراخورشیدی
 

فضاپیمای CoRoT کوچترین سیاره فراخورشیدی خاکی را یافت. سیاره ی فراخورشیدی CoRoT-Exo-7b در فاصله ی بسیار نزدیکی نسبت به ستاره ی خود قرار گرفته است.ستاره شناسان حدس می زنند که دمای حاکم بر این سیاره بین 1000 و 1500 درجه سانتی گراد باشد و احتمالا سطح آن آکنده از گدازه های آتش فشانی و بخار آب است.گذر این سیاره از جلوی ستاره ی خود و ایجاد تغییر در نورانیت آن باعث شد که فضاپیما سیاره را آشکار سازد. ستاره مورد نظر در فاصله ی 140 پارسک از زمین قرار دارد.این کشف ، گام موثری در جهت شناخت سیاره ی ماست .تا کنون حدود 330 سیاره فراخورشیدی کشف شده که بیش تر آنها ، سیارات غولپیکر گازی ، مانند مشتری و نپتون هستند.چگالی سیاره در حال بررسی می باشد:ممکن است مانند زمین ، خاکی و آکنده از گدازه های آتش فشانی باشد و یا در دسته ای از سیارات قرار گیرد که آب و خشکی در آنها به طور یکسان وجود دارد.با توجه به اندازه گیری دمای این سیاره ، می بایست مکانی بسیار داغ و مرطوب باشد.آشکارسازی سیارات کوچک دشوار است و معدود سیارات فراخورشیدی که تاکنون کشف شده اند قابل مقایسه با جرم سیاراتی چون زمین ، مریخ ، زهره و عطارد می باشند.بیشتر روش های استفاده شده به منظور یافت سیارات ، غیر مستقیم و وابسته به جرم سیاره هستند.فضاپیمای COROT قادر است به طور مستقیم اندازه ی سطح یک سیاره را اندازه گیری کند.اخترشناسان می گویند این کشف ، به این دلیل مهم است که حضور سیاراتی با جرم کم را نشان داده است.فضاپیمای COROT که شامل یک تلسکوپ 27 سانتی متری است در دسامبر 2006 به فضا پرتاب شد و به منظور شناسایی کوچکترین تغییرات در نورانیت ستارگان نزدیک طراحی شده است.هدف اصلی این مأموریت ، جستجوی سیارات فراخورشیدی و مطالعه ی ساختار درونی ستارگان است.

تصویر

  امتیاز: 0.00