منو
 صفحه های تصادفی
اجتماع دو گراف
منطق فازی
مروارید
انواع پنیر
نیروی قوی هسته‌ای
مجمع عمومی
مواد غذایی خاک
کتابهای ژنتیک
شیمی چوب
‎‎‎‎‎لیناریت
 کاربر Online
453 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 22 دی 1387 [09:10 ]
  آشکار سازهای جدید برای جستجوی ماده ی تاریک
 

آشکار سازهای جدید می کوشند ذراتی را آشکار کنند که ممکن است ‹‹ماده ی تاریک ›› اسرار آمیزی باشند که بخش اعظم جرم عالم را تشکیل می دهند. اما آشکار سازهای موجود دارای این مشکل اند که مواد معمولی - نوترون های پرتابی را که به لباس ذرات ماده ی تاریک گریز پای مورد نظر در می آیند _ را نیز آشکار می سازند.

منبع : http://www.physorg.com/news148131822.html

  امتیاز: 0.00