منو
 صفحه های تصادفی
اکتشاف نفت خام
هلال بن حارث
هسیت
در خانهء پیامبر در کودکی
بافت ترشحی
تکل در فوتبال
ستارگان اکیل شمالی
خط دیدگانی در عکاسی
خضوع همه چیز در برابر امام
اریک راث
 کاربر Online
213 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 22 دی 1387 [09:01 ]
  انگشتان گرانی!
 

پژوهشگرانMIT اخیرا راه حل زیبایی را برای این مسئله ی علمی در مکانیک شاره ها یافته اند که چرا آب به صورت یکنواخت در خاک نشت نمی کند، بلکه چیزی را تشکیل می دهد که مانند انگشتان شاره ای است که به طرف پایین روان می شود. دانشمندان این جویبارها را ‹‹ انگشتان گرانی›› نامیده اند و تشکیل آن ها را مربوط به به کشش سطحی در محلی می دانند که آب - یا هر مایع دیگر _ به خاک یا محیط دیگر برخورد می کند. توجیه ریاضی این پدیده تاثیر زیادی بر مسائل مربوط به علوم و کاربردهای مهندسی، از جمله بازیافت نفت از مخازن و استخراج کربن زیر زمینی دارد.

منبع: http://www.physorg.com/news148225444.html

  امتیاز: 0.00