منو
 صفحه های تصادفی
نظریه انفجار بزرگ
میرزا آقاخان نوری
سیستم رده بندی کمربند ها
قتل سفیانی
بیت
درس زمین شناسی
سروران بهشت و طاووس آن
لایه های سیستم فایل
بررسی اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت صفوی
ترفند امام حسین علیه السلام برای جلوگیری از شبیخون سپاه عمر سعد
 کاربر Online
364 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 27 آذر 1387 [09:06 ]
  رویت هلال ماه ذی الحجه 1429 - اصفهان
 

Observation Report
New Moon
= = = = = = = = = =

Location: Esfahan , Iran
Latitude: 32° 35` 27.32` N
Longitude: 51° 38` 11.34` E
Elevation: 2031 meters from sea level
Time zone: +3.5

Observer & photographer: Alireza Mehrani

Date: Saturday November 29, 2008 (Azar 9, 1387)

Topocentric and local time values from `Moon Calculator` (Refrac off):
File name: amehrani Nov 29, 2008-new1.jpg
Time: 17:16 (13:46 UT)
Moon Alt: 7° 14` 36`
Sun Alt: - (4° 21` 12`)
Elongation: 20° 03` 10`
Rel Azi: - (16° 23` 34`)
Moon Width: 0.89`
Moon Phase: 3.20%
Crescent Arc Length: 165° (1.5-7)
Moon Age: 44h 51m after conjunction

File name: amehrani Nov 29, 2008-new2.jpg
Time: 17:36 (14:06 UT)

  امتیاز: 0.00