منو
 کاربر Online
710 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 17 آذر 1387 [03:20 ]
  اندازه گیری فاصله تا ستارگان:
 

اندازه گیری فاصله تا ستارگان:

ستارگان به طور غیر قابل تصوری دور هستند .نزدیکترین ستاره خورشید است که فقط 93 میلیون مایل با ما فاصله دارد و آن قدر نزدیک است که فقط 8 دقیقه طول می کشد تا نورش به زمین برسد.نزدیکترین ستاره بعد خورشید آلفا قنطورس است که تقریبا 300 دفعه دورتر است.ستاره هاعلیرغم فاصله زیادشان کلید و رمز نجوم هستند.جهان پر شده از ستارگان و ما اگر خواهان فهم جهان هستیم باید کشف کنیم که چگونه ستاره ها متولد می شوند، زندگی می کنند و می میرند.دیدن تنها یک نقطه نورانی که در مورد انرژی ستارگان، دما، قطر یا حجم آنها هیچ اطلاعاتی به ما نمی دهد.خواص این اجرام را تنها از طریق تجزیه نورشان می توان آشکار ساخت.یکی از دلایلی که علم نجوم جذاب است این است که معماهای زیادی را در بر دارد که هر یک نیازمند راه حل مختلف می باشند.فقط زمانی که ما فاصله نورها را میدانیم می توانیم روشنایی ذاتی انها را قضاوت کنیم و نیز برای دانستن میزان انرژی که ستاره منتشر می کند باید فاصله آنها را بدانیم .


__تعیین قطر ستارگان:
__
در سال 1920 مایکلسون یک تداخل سنج ستاره ای اختراع کرد و آن را برای اندازه گیری قطر زاویه ای ستارگان بزرگ نزدیک به کار برد.

طبق رابطه D=Sin a می توان قطر زاویه ای ستاره را زاویه ای دانست که تحت آن زاویه قرص ستاره توسط چشم ناظر دیده می شود.

  امتیاز: 0.00