منو
 کاربر Online
1921 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 17 آذر 1387 [04:20 ]
  قدر مطلق ستارگان( M ):
 

قدر مطلق ستارگان( M ):

منجمان برای اینکه روشنایی واقعی ستارگان را با هم بسنجند معمولا نقطه ای به فاصله 10 پارسک از زمین را در نظر میگیرند.در ذهن خود ستارگان را به این نقطه منتقل می کنند. ستارگانی که در این انتقال به زمین نزدیک شوند پرنورتر و ستارگانی که دور شوند کم نور تر از اول به نظر خواهند رسید و در این فاصله روشنایی آنها را با هم میسنجند.به عنوان مثال:قدر مطلق خورشید برابر 4.8+ و قدر مطلق ستاره سهیل 3.2- و شعرای یمانی 1.3+ می گردد.یعنی بین این سه ستاره سهیل روشنایی ذاتی اش بیشتر است و خورشید کمترین نور را دارد.

رابطه میان قدر ظاهری و قدر مطلق:

قدر ظاهری به ما میگوید که یک ستاره چقدر روشن به نظر می رسد ولی قدر مطلق بیان میکند که واقعا روشنایی ستاره چقدر است.قدر مرئی مطلق یک ستاره عبارتست از قدر مرئی ظاهری ستاره در صورتی که آن در فاصله 10 پارسک قرار گیرد.اگر ما قدر ظاهری یک ستاره و فاصله را بدانیم می توانیم قدر مطلق آن را محاسبه کنیم.

::m=M-5+5Log d

m : قدر ظاهری

M : قدر مطلق

Log :لگاریتم

d: فاصله
::

  امتیاز: 0.00