منو
 صفحه های تصادفی
سافیر
تمدن آزتک ها
رادیواکتیویته
Event handlers
پیروی از امام در مناسک حج
تیره ماگنولیا
غش قلبی
آدامس بادکنکی
القاگر
سازمان مجازی
 کاربر Online
330 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 10 آذر 1387 [13:15 ]
  گزارش رصد هلال پیر ذیقعده 1429
 

Observation report(Thul Keadah Waning Crescent):

Date: November 26, 2008

Location: Kashan, Iran

Latitude: 33.98 N

Longitude: 51.44 E

Elevation: 945 m

Time zone: +3.5

Observers:Behnam Mashhadi, Said Karimi & Mohamad Soltanolkottabi

Photographer: Mohamad Soltanolkottabi

Elongation: 17.5°

Moon Age: -38.2h

تصویر

  امتیاز: 0.00