منو
 صفحه های تصادفی
طی سنتز پروتئین زیرواحد های ریبوزوم از هم جدا می شوند
صنایع هواپیمایی نظامی شرق
Nitrogen
مراحل مختلف حکومت افشاریان
شکست دیوار صوتی
فهرست شیشه های ویژه
ترکیب بندی در عکاسی
تسونامی
توسعه اقتصاد
روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه شناسی
 کاربر Online
177 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 04 آذر 1387 [13:22 ]
  ستاره
 

اگر ستاره ای به صورت منظّم چشمک بزند چه اتّفاقی می افتد؟
آیا احتمال انفجار آن ستاره وجود دارد؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 04 آذر 1387 [13:48 ]
  ستاره
 

دوست گرامی
سلام
اگر ما از جو زمین خارج شویم و به آسمان نگاه کنیم ، آسمان تاریک است ، خورشید در آسمان می درخشد و ستاره ها دیده میشوند و ستاره ای چشمک نمی زند. بنابر این ستاره ها ذاتا چشمک نمی زنند و این وضعیت فقط از روی زمین و به خاطر جو زمین اتفاق می افتد.

  امتیاز: 0.00