منو
 کاربر Online
1128 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 21 آبان 1387 [23:20 ]
  ماه
 

جرا هنگامی که ماه در لبه افق قرار گرفته است ، بزرگتر دیده می شود؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 21 آبان 1387 [23:35 ]
  بزرگتر دیده شدن ماه در لبه افق
 

این موضوع از خطاهای ذهن ما است. هنگامی که ماه در وسط آسمان قرار دارد، ما آن را با کل آسمان مقایسه می کنیم. اما وقتی ماه در لبه افق قرار می گیرد، آن را با اجسام اطرافش مثل درخت یا ساختمان مقایسه می کنیم و در نتیجه تصور می کنیم ماه در لبه افق بزرگتر به نظر می رسد.

  امتیاز: 0.00