منو
 کاربر Online
1040 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 24 مهر 1387 [13:25 ]
  سیاره ها
 

چرا سیاره ها به دور خورشید میچرخند؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 16 آبان 1387 [14:33 ]
  چراسیاره هابه د ورخورشیدمی گردند/
 

زیراسیاره هابراثرنیروی جاذبه ی خورشیدخواه ناخواه دچارنیروی خورشیدمی شوندودراین صورت مجبورندبه دورخورشیدبگردند.

  امتیاز: 0.00