منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی چین‌ها
واکنش زنجیری
کلاژن
رفتار نیکوی امام باقر علیه السلام
حفظ دوست
معاویه در برزخ
مصافحه دراسلام
استغفار برای مخالفین
یونونیونیوم
خطر تابش هسته ای و اصول اخلاقی
 کاربر Online
1028 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 24 مهر 1387 [13:25 ]
  سیاره ها
 

چرا سیاره ها به دور خورشید میچرخند؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 16 آبان 1387 [14:33 ]
  چراسیاره هابه د ورخورشیدمی گردند/
 

زیراسیاره هابراثرنیروی جاذبه ی خورشیدخواه ناخواه دچارنیروی خورشیدمی شوندودراین صورت مجبورندبه دورخورشیدبگردند.

  امتیاز: 0.00