منو
 صفحه های تصادفی
میانجی گری سفیر عثمانی در انقلاب مشروطیت
انرژی پیوند
ارتجاع منتقدان
چارلی چاپلین
تراشکار درجه 1 CNC
توحید المصاحف
نقش بهداشت روانی در ثبات خانواده
مسئولیت اشتراکی مدیران
نظریه انبساط زمین
عبدالله بن یاسر
 کاربر Online
218 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 22 مهر 1387 [06:20 ]
  میدان الکتریکی
 

چرا میدان الکتریکی بر رسانا عمود است؟question

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 09 دی 1387 [06:07 ]
  میدان
 

خطوط میدان الکتریکی راستای نیروهای وارد بر بار را نشان می دهند. اگر این خطوط بر سطح رسانا زاویه داشته باشند،نیروی مولفه ای روی سطح خواهد داشت.در این صورت بارها با این مولفه روی سطخ جابه جا خواهند شد. از این رو ترازمندی بارها ی الکتریکی فقط هنگامی ممکن است که خطوط میدان در امتداد عمود بر سطح رسانا مورد نظر باشد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 10 دی 1387 [12:05 ]
  میدان الکتریکی
 

خط های میدان الکتریکی بر سطح رسانا عمود است چون سطح رسانا هم پتانسیل است. برای دیدن اثبات این موضوع به جلد دوم کتاب فیزیک هالیدی ( الکتریسیته و مغناطیس) مراجعه کنید.

  امتیاز: 0.00