منو
 صفحه های تصادفی
آنزیم آمینواسیل - tRNA - سنتتاز
آزمایش بررسی قانون اهم
واژه‌نامه فیزیک
جشن خزان
ابااسحاق عمرو بن عبدالله اسبیعی
OGG Vorbis
ترکیب خطی ارتعاشات
قانون های تابندگی
محرم اسرار پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله
مبدأ آفرینش
 کاربر Online
1030 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 18 مهر 1387 [06:07 ]
  شکل گیری منظومه شمسی حاصل یک «انفجار کوچک» بوده است
 

بررسی یک مدل جدید از تولد منظومه شمسی نشان داده است که این منظومه استثنایی و شگفت انگیز در یک «انفجار کوچک» چشم‌ به جهان هستی گشوده است. به گزارش ایسنا، دانشمندان مدل جدیدی از ظهور این منظومه تهیه کرده‌اند که نشان می‌دهد که ابر نواختر یا ستاره منفجر شده، می توانسته منجر به تولد خورشید ما در میان انبوهی از گازها و غبارهای کیهانی شود. این مدل رایانه‌ای از این ایده که خورشید ما محصول یک «انفجار کوچک» با یک «لیتل بنگ» است حمایت می‌کند. ستاره‌ها زمانی زاییده می‌شوند که ابری از مواد با هم برخورد می‌کند آنچه که منجر به این تصادم می‌شود، هنوز دقیقا مشخص نیست. یک نظریه این است که بیشتر ستاره‌ها و شاید حتی خورشید ما در مناطق متراکم زایش ستاره‌یی و زمانی که یک ستاره بسیار غول پیکر دیگر منفجر می‌شود، خلق شده‌اند. این انفجار ستاره‌یی فشار عظیمی را به ابرهای اطراف وارد می‌کند. کارشناسان در تحقیقات اخیر خود دریافته‌اند که پس از 100 هزار سال، ابر پیش خورشیدی هزار بار متراکمتر از قبل شد و گرمای حاصل از تکانه اصلی به سرعت از بین رفت. پس از 160 هزار سال مرکز ابر در اثر برخورد یک میلیون بار متراکم تر شده و پروتوسان یا نمونه اولیه خورشید شکل گرفت. این پژوهشگران دریافتند که ایزوتوپ‌های حاصل از تکانه اصلی با پروتوسان به شیوه‌ای پیوسته با همان منشاء خود در یک ابرنواختر، ترکیب شدند و طی این فرایندها خورشید متولد شد. با این حال برخی از مطالعات نیز نشان داده است که خورشید احتمالا در فضایی بسیار شلوغ به دنیا آمده است.

  امتیاز: 0.00