منو
 کاربر Online
638 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  جمعه 08 شهریور 1387 [13:12 ]
  سرگرمیهای جالب ریاضی
 

razz دوستان سلام
سوال : عددی را پیدا کنید که اگر آن را به چهار قسمت نابرابر تقسیم کنیم و سپس قسمت اول آن را با عدد معین دیگری جمع و همین عدد را از قسمت دوم تفریق و در قسمت سوم ضرب و قسمت چهارم را بر آن تقسیم نماییم نتایج حاصل با هم برابر باشند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  شنبه 09 شهریور 1387 [06:49 ]
  پاسخ
 

razz دوستان سلام
این مسأله پاسخ های متعددی دارد که بعضی از آن ها عبارتند از :
12+3+8+4=27
6=2+4 و 6=2-8 و 6= 2×3 و 6=12:2

یا 27+3+12+6=48
9=23:3 و 9=3×3 و 9=3-12 و 9=3+6

  امتیاز: 0.00