منو
 کاربر Online
973 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 05 شهریور 1387 [13:58 ]
  خطوط میدان
 

چرا خطوط میدان هم دیگر را قطع نمی کنند؟؟؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 05 شهریور 1387 [14:07 ]
  چرا خط های میدان الکتریکی یکدیگر را قطع نمی کنند؟
 

چرا خط های میدان الکتریکی یکدیگر را قطع نمی کنند؟

اگر منظور از خطوط میدان ، خطوط میدان الکتریکی است به پاسخ زیر توجه کنید
فرض کنید دو خط میدان الکتریکی یکدیگر را قطع کرده اند و در محل تقاطع این دو خط یک بار الکتریکی نقطه ای وجود دارد. به نظر شما این بار الکتریکی در مسیر کدامیک از این خط ها حرکت می کند؟
از فیزیک 3 و آزمایشگاه می دانیم که به بار های الکتریکی در جهت خط های میدان نیروی الکتریکی وارد می شود. چون در محل تقاطع خطوط ، دو مسیر حرکت برای ذره ی باردار وجود دارد و این امکان ندارد؛ به این ترتیب نتیجه می شود که خط های میدان الکتریکی همدیگر را قطع نمی کنند.

  امتیاز: 0.00