منو
 کاربر Online
384 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  شنبه 26 مرداد 1387 [19:31 ]
  تعداد اعداد مقلوب
 

razz
ســر بر آور! که وقــــت بیگه شد
تو، به خوابى و کاروان بگذشـت

عدد طبیعی b را که از وارون کردن ارقام عدد طبیعی a به دست می آید،مقلوب a می نامیم ( مثلاً مقلوب عدد 1387 عدد 8731 است.). مطلوب است تعداد اعداد بین 1 تا 99999 ، که مقلوب شان با خودشان برابر است؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  دوشنبه 28 مرداد 1387 [19:38 ]
  پاسخ صحیح
 

razzدرود بر شما
تصویر

  امتیاز: 0.00