منو
 صفحه های تصادفی
نقطه های بی تعادلی در عکاسی
لوح فشرده
آموختن چند زبان
پدیده و بیماری رینود
آسپیرین
مقاومت های متغیر
9-مهرداد اوستا
مستندات قرآنی پلورالیسم
نام گذاری فایل
درس رسم مدل و قالب
 کاربر Online
1007 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 03 خرداد 1387 [10:58 ]
  دین و زندگی
 

اعتراض به سوال20 امتحان نهایی دین و زندگی confusedبا توجه به توضیحات اول کتاب................................

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 05 خرداد 1387 [07:41 ]
  اعتراض به سوال 20 دین و زندگی
 

آره به نظر من هم این سوال گفته های اول کتاب رو نقض می کنه اونم با 2 نمره eek

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 05 خرداد 1387 [07:41 ]
  سوال 20
 

کی می خواد در باره این موضوع جواب گو باشه
آخه 2 نمره هم گذاشته بودند نامدانrolleyesrolleyesrolleyesrolleyesrolleyes

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 06 خرداد 1387 [15:26 ]
  اعتراض به سوال 20
 

به نظر من 2 نمره یکم خیلی بی انصافی است (اونم تو امتحان نهایی). من خودم جواب رو با ارزش حق که همون وظایف بود جا به جا نوشتم و سر یه خطای خیلی ریز باید 2 نمره از دست بدم. حااااااالااااااا کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بده. آخره نامردیه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!evilevilevilevilevilevilevilevilevil

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 06 خرداد 1387 [15:26 ]
  سوال 20
 

همیشه باید یه سوال اینجوری باشه دیگه.پس چه جوری همه 20 نشن؟

  امتیاز: 0.00