منو
 کاربر Online
1876 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 [16:58 ]
  هلال شامگاهی جمادی الاولی 1429
 

تاریخ رصد : سه شنبه 17 اردیبهشت 1387، 6 می 2008 ، 29 ربیع الثانی 1429
Location: Adib Astronomical Society, Esfahan, Iran
Latitude: 32° 37` 15` N
Longitude: 51° 40` 37` E
Elevation: 1597 meters from sea level
Time zDate: Tuesday May 6, 2008 (Ordibehesht 17, 1387)
Observers: Alireza Mehrani, Mrs. Mir Shamshirgaran and other members of Mahtab Crescent Observation Group
Photographer: Alireza Mehrani
Optical tools: 15x70 binoculars & Digital camera (Sony DSC H9)
Sunset (calculated): 19:49 LT (15:19 UT)
Sunset (observed): 19:41 LT (15:11 UT)
Temperature: +22 C°
Barometer: 838.5 mb
Visibility: 8 km
Wind: 14.4 km/h
Topocentric and local time values from `Moon Calculator` (Refrac off):
Crescent first observation through 20x60 binoculars by Mr. Fakhkhar:
Time: 19:44 LT (15:14 UT)
Moon Alt: 15° 50` 30`
Sun Alt: - (0° 03` 25`)
Elongation: 15° 47` 05`
Rel Azi: - (0° 03` 17`)
Moon Width: 0.63`
Moon Phase: 2.13%
Moon Age: 26h 56m after conjunction
Crescent first observation through naked eyes by Mrs. Mir Shamshirgaran:
Time: 19:48 LT (15:18 UT)
Moon Alt: 15° 05` 07`
Sun Alt: - (0° 43` 58`)
one: +4.5
Photo: NM-05-l-L.jpg
Time: 20:23 LT (15:53 UT)
Moon Alt: 8° 34` 31`
Sun Alt: - (7° 30` 49`)
Elongation: 16° 07` 40`
Rel Azi: - (1° 07` 20`)
Moon Width: 0.66`
Moon Phase: 2.23%


تصویر


تصویر


تصویر

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 26 اردیبهشت 1387 [12:31 ]
  گزارش رصد هلال شامگاهی جمادی الاولی 1429
 

تاریخ رصد : روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1387، 6 می 2008 ، 29 ربیع الثانی 1429
مکان رصد : پزوهشسرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی - شهر ری
طول جغرافیایی : 29-26-51 درجه
عرض جغرافیایی : 04-36-35 درجه
ابزار رصد : دوربین دوچشمی 90*20 – دوربین عکاسی دجیتال
محاسبات پیش رصدی : برگرفته از سایت رشد – انجمن نجوم
وضعیت آسمان : آسمان غرب نیمه ابری و همراه با غبار محلی تا ارتفاع حدود 5 درجه
وضعیت افق : افق غربی تا چند درجه پوشیده از ساختمانهای بلند
شرح رصد : آسمان نیمه ابری بود ولی گاهگاهی هلال در حد چند ثانیه نمایان می شد.
راصدان : غلامحسین رستگار نسب – مهدی صادقی


تصویر

عکس از : مهدی صادقی


تصویر

عکس از : غلامحسین رستگار نسب

  امتیاز: 0.00