منو
 کاربر Online
661 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 16 فروردین 1387 [18:18 ]
  ترکیب شیمیایی و سن ستارگان
 

با مطالعه ی طیف ستارگان می توان از عناصر موجود در ستارگان آگاهی پیدا کرد . بیشتر ستارگان از نظر ترکیب یکسانند و نسبت به جرمشان 72% هیدروژن ، 25% هلیم و 3% باقی مانده ، با فراوانی های مختلف ، از عناصری مانند اکسیژن ، کربن ، نیتروژن ، سیلسیوم ، منیزیم ، گوگرد ، کلسیم ، نیکل ، سدیم و... تشکیل شده اند . اختر فیزیک دانان تعدادی از این عناصر را فلزات می نامند . هر چند که عناصری غیر فلزی مانند اکسیژن و کربن نیز در آنها وجود دارد . برخی از ستارگان به این دسته بندی تعلق ندارند و از نظر فلزی بسیار فقیر می باشند . به این ترتیب اختر فیزیکدانان ستارگان را به دو جمعیت اصلی تقسیم کرده اند . در آینده این دو جمعیت را مورد بررسی قرار می دهیم .

  امتیاز: 0.00