منو
 صفحه های تصادفی
ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی
توزیع اشیا
تیره بروملیاسه
سازوکار شتابش الکترومغناطیسی
نقش روی در بدن
سهراب «سرخاب» پسر مهرمردان
فلسفه گریه بر شهید
ناتروژاروسیت
مشکلات چشم ناشی از کار با کامپیوتر
خفاش
 کاربر Online
574 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 05 فروردین 1387 [15:36 ]
  ستارگان دوتایی ( قسمت سوم )
 

دوتایی های طیفی :
منظومه هایی از ستارگان دوتایی هستند که حرکت مداری نسبت به مرکز جرم به وسیله ی انتقال دوپلری در طیف هر ستاره مشاهده می شود.در یک دوره تناوب مجموع خطوط طیفی برای هر ستاره مشخص می شود. اگر ستاره به سمت زمین حرکت کند آنگاه خطوط طیفی به سمت آبی انتقال می یابند ( انتقال به آبی ) و اگر ستاره از زمین دور شود خطوط طیفی به سمت قرمز انتفال داده می شود ( انتقال به قرمز ). با استفاده از روابط دوپلر می توان سرعت شعاعی هر ستاره را محاسبه نمود و نمودار آن را نسبت به زمان رسم کرد . با دانستن زمان تناوب می توان جدایی زاویه ای را به دست آورد و همچنین فاصله ی آنها از زمین معلوم کرد و به کمک روابطی خاص می توان جرم هر ستاره را نیز تعیین کرد .

  امتیاز: 0.00