منو
 صفحه های تصادفی
..دیگران
یارانی که مادرشان در کربلا حاضر بودند
ملکشاه سلجوقی
برونشیولیت‌
ترموشیمی
بوزینه دست دراز
کالیفرنیم
تأثیر افکار سید جمال الدین اسد آبادی
ارسطو
خثیمه
 کاربر Online
429 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 03 فروردین 1387 [09:18 ]
  یادمان باشد!
 

یادم باشد زمان بهترین استاد است.
یادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم تا بعدا با مشت برفرقم نکوبم.
یادم باشد با کسی انقدر صمیمی نشوم، شاید روزی دشمنم شود.
یادم باشد با کسی دشمنی نکنم، شاید روزی دوستم شود.
یادم باشد قلب کسی را نشکنم.
یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد.
یادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنم.
یادم باشد امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد.
یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست.
یادم باشد که آدمها همه ارزشمند اند و همه می توانند مهربان و دلسوز باشند.
یادم باشد زنده ام و اشرف مخلوقات!
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را.
یادم باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست.
یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم.
یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم.
یادم باشد از چشمه درسِِ خروش بگیرم و از آسمان درسِ پـاک زیستن.
یادم باشد سنگ خیلی تنهاست.
یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند.
یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام، نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان.
یادم باشد زندگی را دوست دارم.
بیایید همگی یادمان باشد و به هم یادآوری کنیم!

  امتیاز: 0.00