منو
 کاربر Online
671 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 23 اسفند 1386 [13:25 ]
  مغناطیس
 

چرا خط های میدان مغناطیسی همدیگر را قطع نمی کنند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 23 اسفند 1386 [13:33 ]
  خط های مغناطیسی
 

خطوط مغناطیسی صرفا مدلی است برای بیان ویژگی های میدان مغناطیسی که اولین بار بیش از 150 سال پیش توسط فارادی مطرح شد. اساس این مدل هم بر این است که در طبیعت تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که ثابت نشود در طبیعت تک قطبی مغناطیسی داریم الگوی خطوط میدان نیز به شکلی است که با آن آشنا هستید و مطابق آن خطوط میدان همدیگر را قطع نمی کنند.

  امتیاز: 0.00