منو
 کاربر Online
330 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 23 اسفند 1386 [05:00 ]
  ستارگان دوتایی ( قسمت دوم )
 

تعیین جرم دوتایی های بصری :
ستارگان دوتایی به ما این امکان را می دهند تا جرم ستارگان را اندازه گیری نماییم . با مشاهده ی ستارگان و استفاده از تلسکوپ و دینامیک آسمانی می توان اطلاعاتی از جرم ستارگان به دست آورد . هر ستاره در یک سیستم دوتایی به دور مرکز جرم سیستم می گردد . مرکز جرم نقطه ای است که در نظر می گیریم کل جرم سیستم در آن متمرکز شده است و به جرم بزرگتر نزدیکتر می باشد و با استفاده از قانون سوم کپلر و داشتن دوره تناوب T می توان جرم کل سیستم دوتایی را محاسبه نمود و سپس با نعیین مکان مرکز جرم مشخص شده می توان جرم هر ستاره را به دست آورد .

  امتیاز: 0.00