منو
 کاربر Online
1176 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 08 بهمن 1386 [08:36 ]
  آیا خلاء تهی است؟
 

آیا خلاء تهی است؟
text

به نظر می‌رسد که از دیدگاه کیهان‌شناسی خلاء دارای نوعی چگالی انرژی باشد، که « انرژی تاریک» یا « ثابت کیهان شناختی» نامیده می‌شود که مسئول انبساط شتابدار مشاهده شده‌ی عالم است. از نظر فیزیک ذرات بنیادی، « میدان هیگز» که به اسم پیتر هیگز(Peter Higgs) فیزیکدان نام‌گذاری شده است- در خلاء نفوذ می‌کند. در مدل استاندارد فیزیک ذرات (که دنیای زیر اتمی را برای بیش از 30 سال به صورت موفقیت‌آمیز ترسیم کرده است)، جرم همه‌ی ذرات در نتیجه‌ی بر هم کنش با این میدان به وجود می‌آید.

همین‌طور باید بتوان برانگیختگی‌های میدان هیگز را به صورت ذره‌ای موسوم به «بوزون هیگز» مشاهده کرد. بنابراین آشکارسازی ذره‌ی هیگز- تنها ذره‌ی موجود در مدل استاندارد که به صورت تجربی مشاهده نشده است- یکی از چالش‌های مهم فیزیک ذرات کنونی است. دانشمندان امید دارند که ذره‌ی هیگز را با استفاده از برخورد دهنده‌ی هادرونی بزرگ سرن (LHC) آشکار سازند که انتظار می‌رود در نوامبر امسال به کار بیفتد. LHC بزرگ‌ترین شتاب‌گر ذرات جهان خواهد بود که پروتون‌ها رابا انرژی کلteV (ev 1012* 16) به پروتون‌های دیگر می‌کوبد تا چیزی را تولید کنند که فیزیکدانان امیدوارند یک عالمه ذرات جدید، از جمله ذره‌ی هیگز باشد.

LHC در جست‌وجوی ذرات فرضی دیگری به غیر از بوزون هیگز است که « فیزیک‌ فراتر از مدل استاندارد » نامیده می‌شود و « ابر تقارن» ایده‌ی نویدبخش آن است. بسط‌های اَبَر متقارن مدل استاندارد پیش‌بینی می‌کنند که تمام ذرات بنیادی مانند کوارک‌‌ها، فوتون‌ها و الکترون‌ها دارای «بستگان» موسوم به «اَبرَ یار » هستند که هنوز کشف نشده‌اند.

بزرگ‌ترین دستاورد دکتر دو روخولا تاکنون شناخت جرم ذرات متشکل از کوارک‌ها با همکاری شلدون گلاشو(Sheldon Glashow) و هوارد گئورگی(Howard Heorgi) بوده است. او گفت که « من با همکاری آرنون (Arnon Dar) و شلومودادو(shtomo Dado) اخیراً مسأله اصلی اختر فیزیک انرژی‌های بالا یعنی فوران‌های پرتوگاما و پرتوهای کیهانی را نیز حل کرده‌ایم، اما اختر فیزیک‌دانان (هنوز) با آن موافقت نکرده‌اند.

دکتر دو روخولا در نگاه به آینده امیدوار است که LHC « چیزی بنیادی » را به ما بیاموزد. او می‌گوید « به غیر از یافتن ذره‌ی هیگز، این امکان وجود دارد که برخورد دهنده « ماده‌ی تاریک» را تولید کند که ذراتی هستند که به طور غیرمستقیم در عالم مشاهده شده‌اند. با این همه ،‌حتی اگر هیچ کدام از این‌‌‌ها یافته نشدند،‌ LHC هنوز جالب توجه خواهد بود، زیرا نشان خواهد داد که درباره‌ی خلاء چیزی نمی‌دانیم . قبل از یک انقلاب علمی اغلب عدم شناخت کامل وجود دارد.»

مرجع
http://www.physorg.com/news98019242.html

  امتیاز: 0.00